ไม่สามารถติดต่อฐานข้อูลได้"; exit(); } ?> กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 : ร้อย ตชด. 434
:: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434  :: ร้อย ตชด.434 :: ยินดีต้อนรับ ::
ยินดีต้อนรับคุณ $iname ครับ ออกจากระบบ

"; ?>
 

Webmaster

    เข้าระบบ
ชื่อ  

รหัส  

   

  

---------------------------
 

ดาว์นโหลด

    ฟรีแวร์
    PHP Code
    Open Source
---------------------------
 

ช่วยเหลือ

    เกี่ยวกับ PHP
    เกี่ยวกับ Software
    เกี่ยวกับ Hardware
--------------------------
  ข่าวประกาศ
    แจ้งเตือน Virus
    ประกาศต่างๆ จาก ร้อย ตชด.434
---------------------------
  บริการ
    แจ้งซ่อม Online
    รายงานข่าวด่วน
    ระบบเอกสารเผยแพร่
    รายงานผลการปฏิบัติ
---------------------------
  เชื่อมโยง
     
     
     
 

 

ผู้บังคับกองร้อย
 
พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทร
อีเมล์

สารน่ารู้

ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ


 

ข่าวด่วนวันนี้ ร้อย ตชด. 434

$detail :: ";} ?>  
 
 ข่าว IT จาก RSS
 
 
ไม่สามารถติดต่อฐานข้อูลได้"; exit(); } while($record=mysql_fetch_array($result)){ $day=$record[day]; $set=$record[set]; $title=$record[title]; $file=$record[file]; echo" "; } ?>

ข่าวประชาสัมพันธ์
  $day - $title
 
 
äÁèÊÒÁÒöµÔ´µèÍ°Ò¹¢éÍÙÅä´é"; exit(); } while($record=mysql_fetch_array($result)){ $day=$record[day]; $set=$record[set]; $title=$record[title]; $file=$record[file]; echo" "; } ?>

หนังสือแจ้งเวียน
  $day - $title
 
  äÁèÊÒÁÒöµÔ´µèÍ°Ò¹¢éÍÙÅä´é"; exit(); } while($record=mysql_fetch_array($result)){ $day=$record[day]; $set=$record[set]; $title=$record[title]; $file=$record[file]; echo" "; } ?>
ประกวดราคา / สอบราคา
  $day - $title
 
  äÁèÊÒÁÒöµÔ´µèÍ°Ò¹¢éÍÙÅä´é"; exit(); } while($record=mysql_fetch_array($result)){ $day=$record[day]; $set=$record[set]; $title=$record[title]; $file=$record[file]; echo" "; } ?>
จัดซื้อจัดจ้าง
  $day - $title
 
"; } echo"
 

ผลการปฏิบัติ / กิจกรรม
 
  "; $sql="select * from action order by id desc limit 0,10"; $result=mysql_db_query($dbname,$sql); if(!$result){ echo"ไม่สามารถคนหาข้อมูลได้"; exit(); } while($record=mysql_fetch_array($result)){ $id=$record[id]; $title=$record[title]; $detail=$record[detail]; $url=$record[url]; $file_up=$record[file_up]; if(!$file_up){ $li="ไม่มีรูปภาพ"; }else{ $li=""; } echo"
$li $title
รายละเอียดเพิ่มเติม : << คลิกที่นี่ >>
"; ?>
 
 

กิจกรรม / ผลการปฏิบัติทั้งหมด ที่นี่ >>

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง
 
 
 


 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (ร้อย ตชด.434)
ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 90120 โทร.0-7461-3142   โทรสาร.0-7461-7837
E-Mail : bpp434@bpp.go.th