หัวข้อกิจกรรม แหล่งที่อยู่
#32 : มอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการตำรวจ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/22
#31 : ประชุมข้าราชการตำรวจประจำวัน http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/23
#30 : มอบผ้าพันคอลูกเสือ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/24
#29 : จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/25
#28 : เปิดอบรมลูกเสือใหม่ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/26
#27 : จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/28
#26 : ประชุมร่วมจับกุมผู้ร้ายสำคัญ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/29
#25 : เปิดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/30
#24 : กก.ตชด. 43 ตรวจราชการ ร้อย ตชด. 434 http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/31
#23 : ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการยาเสพติดของหน่วย http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/32
#22 : เปิดอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/33
#21 : มอบสิ่งของพระราชทาน http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/34
#20 : ปลูกต้นไม้ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/35
#19 : ฝึกชุดพิเศษของหน่วย http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/36
#18 : ฝึกชุดพิเศษของหน่วย http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/37
#17 : ฝึกทบทวนกำลังพลของหน่วย http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/38
#16 : บินสำรวจป่า http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/area
#15 : ภาพกิจกรรมการเลี้ยงน้ำชา แก่หัวหน้าส่วนราชการข้างเ http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/meeting
#14 : ลูกเสือฝึกอบรมภายในหน่วย http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/sco
#13 : ผบ.ร้อยฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลใน ร้อย ตชด.42 http://bpp434.bpp.police.go.th/action/actdetail/sur
กิจกรรม / ผลการปฏิบัติงานสำคัญ ของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434